Our People

 • CLASS OF
  fall 2019
  Jiahui  Bian
  Lichen  Bu
  Enfeng  Chen
  Zexi  Ding
  Yiran  Dong
  Fang  Du
  Xuanxian  Du
  Mingzhong  Gao
  Ruishu  Ge
  Ruoning  Guan
  Haonan  Hu
  Qishun  Huang
  Boyang  Li
  Jinze  Li
  Yitian  Li
  Ruikang  Liang
  Fan  Lu
  Qihao  Pan
  Tong  Pan
  Lixiao  Shan
  Max  Shulman
  Lingfeng  Sun
  Siming  Tang
  Zhiruo  Wan
  Han  Wang
  Jiasheng  Wang
  Zhuoyi  Wang
  Fanwei  Wei
  Jiacheng  Wu
  Ying  Xu
  Longyin  Yang
  Xiaodie  Yang
  Yi  Yin
  Chufan  Zhang
  Xiaoya  Zhang
  Yilei  Zhang
  Xiaan  Zhou
  Yanji  Zhu

   

  CLASS OF
  fall 2020
  Xinjie  Cai
  Siyue  Chen
  Shuo  Hou
  Sihang  Jiang
  Zhen  Li
  Dong  Li
  Tianlang  Li
  Jiaxin  Lin
  Jinghui  Liu
  Xinyu  Liu
  Zicong  Luo
  Gunho  Moon
  Yanxin  Shi
  Jian  Shue
  Shangshu  Sun
  Jingnie  Tang
  Zihan  Tang
  Ke  Wang
  Meng Xiao  Wang
  Zihui  Wang
  Yanyan  Yang
  Hao  Yang
  Yihuan  Yao
  Guan  Zhang
  Jizu  Zhang
  Shimin  Zhang
  Kecheng  Zhong
  Qijun  Zhu

 

Back to top