Our People

 • CLASS OF MAY 2017

  Feng, Chen
  Ge, Shaonan
  Gui, Ruixin
  Jin, Zhilin
  Li, Minhan
  Saxe, Avery
  Wang, Di
  Wang, Kunbo
  Yang, Yi
  Zhang, Zhouyang

  CLASS OF DECEMBER 2017

  Bao, Qingyun
  Chen, Siyuan
  Chen, Xingpei
  Costantini, Edmond
  Ding, Zhiping
  Han, Mengde
  Huang, Heli
  Huang, Yushu
  Ji, Qing
  Kang, Jizhou
  Lan, Tianhao
  Li, Xiaotong
  Li, Yao
  Li, Ziyuan
  Lin, Jiahui
  Lu, Siwei
  Ma, Nan
  Ma, Yanfei
  Niu, Yongchen
  Song, Xinyue
  Sun, Huawei
  Sun, Shiqing
  Sun, Wangxiaoqi
  Wang, Yijiao
  Xia, Xu
  Xu, Anqi
  Yan, Yun
  Yang, Chang
  Yang, Su
  Yao, Yibin
  Zhai, Dong
  Zhang, Tianyu
  Zhang, Xianhan
  Zhao, Jingwen
  Zhao, Runkai
  Zhao, Yunfan
  Zheng, Weilue
  Zhou, Jing
  Zhou, Xiaoce
  Zhu, Tian
  Zhu, Yingzhi

   

 

Back to top