Members

2016 Inductees

 

Candle lightingComputer Engineering

Class of 2016

 • Michael Lombardo
 • Clayton Minicus
 • Xiaoyang Shen
 • Ruchi Gondalia

Class of 2017

 • Bo Liu
 • Yuan Jing Vincent Yan
 • Jeffrey Sham

 

HKN logoElectrical Engineering

Class of 2016

 • Zhuo Zhang
 • Ruta Patel
 • Andrew Dykman
 • Siham Elmali
 • Yexin Cao
 • Max Yelsky
 • Kevin Yee
 • Nicholas Duncan
 • Michael Patti
 • David Hudak
 • Rosalind Dempsey

Class of 2017

 • Zhengyun Ji
 • Yeyi Yun
 • Haoran Xu
 • Yixiao Qu

Comments are closed.